Integritetspolicy
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GIF Nike 100 år
Fotboll
Bli medlem i GIF Nike
BLI MEDLEM
Välkommen!
Välkommen till GIF Nike

Under 2020 spelar våra representationslag herr i division 3 & dam i division 3.
Vi är representerade i nästan alla åldersklasser med våra pojk- & flicklag som spelar i olika serier.

Vill du bli medlem i GIF Nike? 
Ta kontakt med kansliet:  kansliet@gifnike.se 
eller klicka på knappen " Bli medlem" här på hemsidan.
Uppdaterad information från Skånes FF avseende seriestart
2020-03-27 13:13
Seriestart Distriktsserier 
Den 25 mars enades SvFF:s förbundsstyrelse kring rekommendationer för distriktens lokala tävlingsverksamhet med hänsyn tagen till Coronapandemin och de utmaningar det innebär för samhället. 
Skånes Fotbollförbund har noga övervägt Svenska Fotbollförbundets rekommendationer tillsammans med den sammantagna information och riktlinjer som kommit från Folkhälsomyndigheten, och vid ett extra insatt styrelsemöte den 26 mars beslutade Skånes Fotbollsförbunds styrelse att genomföra distriktets tävlingsverksamhet enligt tidigare planering.   Undantag är distriktets DM slutspel som är framflyttat till hösten samt division 2 damer Götaland som efter ett regionalt beslut av Götalandsdistrikten spelas som enkelserie med start i mitten av juni. 

Styrelsen följer utvecklingen noggrant och kan fatta nya beslut i senare skede beroende på utvecklingen i samhället och om nya rekommendationer från myndigheter ges.   
Skånes Fotbollförbunds styrelse har även gett Disciplinnämnden (fd tävlingsutskottet) i uppdrag att ta fram ett mer flexibelt regelverk för våra Tävlingsbestämmelser för att hantera uppskjutna matcher, flyttade matcher, walkovers etc. som kan uppkomma med anledning av Corona / Covid‐19

Huvudargumentet till att förbundsserierna ställs in, är att vi inte ska resa inom landet. I högre serier spelar även rekommendationen om en folksamling på max 500 personer in. Vi anser att våra serier varken bidrar till resandet i landet eller har 500 åskådare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att idrott ska fortgå och att det är bra för folkhälsan. 

Vårt beslut tar avstamp i denna rekommendation. ‐”Vi är i ett svårt läge där vi på bästa sätt måste bidra till att minimera smittspridning men samtidigt ta ansvar för folkhälsan. Det är därför extra viktigt i nuvarande läge att alla försöker bibehålla stabilitet och struktur. Vi vill även understryka att all fotbollsverksamhet ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd avseende mindre arrangemang” säger Claes Ohlsson, ordförande i Skånes Fotbollförbund. 
Folkhälsomyndighetens råd vid utomhusaktiviteter 
 Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk. Folkhälsomyndighetens generella råd 
 Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 
 Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.  Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.                   Uppmana till byta om hemma före och efter aktiviteter. 
 Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 
 Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. 
 Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien. 
 Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning. 

Vid eventuella frågor eller funderingar kring ovan beslut ber vi er att i första hand använda kanliet@skaneboll.se så ser vi till att svara så snart som möjligt. 
Claes Ohlsson Förbundsordförande &  Peter Ekvall VD     
Information från SvFF (information från SkFF kommer senare)
2020-03-25 13:14

Med anledning av Coronaviruset och dess påverkan på fotbollen har vi de senaste veckorna fått många frågor gällande seriespelet för div. 2 herrar, div.3 herrar och div. 1, damer. Förbundsstyrelsen fattade igår beslutet att seriestarterna för dessa serier senareläggs till sommaren (start mitten av juni) och dessa serier spelas som enkelserier med synkronisering mot distriktsserierna. Tävlingsavdelningen kommer nu att påbörja arbetet med detaljfrågor kring exakt seriestart och spelordning och kommer att återkomma till er senast den 9 april (skärtorsdagen).

 

Beslutet att genomföra dessa serienivåer som enkelserier tas som en sista utväg utifrån myndigheternas prognoser för smittspridningen under april/maj och för att inte tvinga föreningarna att med förskjuten seriestart spela oavbrutet varje helg under sommar och höst.

 

Kvalspel till div 2 och div 3, herrar, inleds och genomförs enligt tidigare fastställt format och enligt fastställd tidsplan.

 

Vid eventuella funderingar ber vi er att i första hand använda tavling@svenskfotboll.se så ser vi till att svara snarast möjligt.

Vidare information om beslutet och om övriga förbundstävlingar finns på SvFF:s hemsida

Start igen 25 mars!
2020-03-23 19:45
Bästa spelare, ledare och medlemmar i GIF Nike! 
 
Styrelsen har nu tagit ett nytt beslut i samråd med Lomma Kommun angående träning och match i GIF Nikes regi.

Vi kommer från onsdag, den 25 mars, återuppta träningar och matcher för alla i föreningen.
Uppehållet har ju berott på att en ungdomsledare varit smittad av Coronaviruset och styrelsen
tog då det säkra före det osäkra. 

Med glädje kan vi nu meddela att ledaren har blivit friskförklarad och i dagsläget finns det inga indikationer på att andra spelare eller ledare i berört lag, eller i klubben som helhet, har blivit sjuka.  Eftersom Folkhälsomyndighetenrekommenderar att hålla igång idrottsutövning för barn och ungdomar under rådande omständigheter har styrelsen i dialog med kommunen alltså beslutat att återuppta träningar och matcher igen. 

Det känns bra att kunna hälsa alla välkomna tillbaka! Det är ni – spelare,
ledare, publik, ideella krafter och engagerade föräldrar – som väcker idrottsplatsen till liv och
fyller Nikes klubbmärke med glädje, gemenskap och entusiasm! I denna ovissa tid vill vi också påminna om detta: Styrelsen följer utvecklingen noga och sätter människors hälsa först. 

Folkhälsomyndigheten höjde den 10 mars den
allmänna smittspridningsrisken av coronaviruset till mycket hög. Alla invånare i Sverige
uppmanas att undvika sociala kontakter om man har symptom, milda såväl som måttliga, på
luftvägsinfektion. Det vill säga snuva, hosta, halsont, feber med mera. Detta gäller alltså även
vid milda symptom.

GIF Nike följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För barn, ungdomar, vuxna,
ledare och personal i GIF Nike innebär detta följande:

 Friska barn, ungdomar, ledare och personal är välkomna till våra verksamheter
utomhus. 
 Alla som har någon form av förkylning, ont i halsen eller med eventuell smitta i
hemmet, ber vi att avstå träningen i minst 2 dagar efter att man är symptomfri. Detta
för att förhindra spridning av virus.   
 Vår verksamhet inomhus (inomhusfotboll, gymträning etc) ställs in tills vidare.
 Ombyte och dusch ska ske hemma.
 Varje spelare ska ha personlig vattenflaska och får ej delas med andra. 
 Vissa planerade aktiviteter (matcher, träningar och utbildningar etc) kan komma att
ställas in. Detta kommuniceras i förekommande fall specifikt av kansliet eller
sportchefen.

Vi behöver vara beredda på att ovanstående kan ändras med kort varsel och hoppas att ni har
förståelse för det.

Aktuell information hittar du på:
Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/
1177 Vårdguiden: https://www.1177.se/ 
 
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen GIF Nike
BLI MEDLEM
Följ oss på Facebook!
Nyheter från våra lag
 
Våra sponsorer